Praktische informatie

Minimaal 12 sessies waarvan 2 diagnostiek en een eind evaluatie

Kosten per sessie: 25 – 35 euro afhankelijk van wat jij kunt betalen

Duur van een sessie: 90 minuten

Voor informatie en/of aanmelden: awiertsema@planet.nl